Vizyonumuz

KOBİ'lerin gelişim ve değişimine öncülük ederek ulusal kalkınma vizyonuna katkı sağlayan, tanınan, saygın ve etkin bir kurum olmak.

Misyonumuz

KOBİ'lerin gelişim ve değişimini hızlandırmak. Tüm KOBİ'lerin günümüz teknolojisini kolay erişimini ve etkin kullanımını sağlamak.

Temel Değerler

Yüksek Sorumluluk Bilinci ile Sahiplenme: Tüm personelin kurumun bütünlüğüne ve gelişmesine katkı sağlaması Gelişme Odaklı ve Gelişime Açık Olma: Tüm personelin bireysel ve kurumsal olarak sürekli ileriye yönelik kendini geliştirmesi ve gelişimini sağlayacak atılımlarda bulunması. Diyaloga Açık Olma: Kurum içine ve müşterilere karşı yakın diyaloga açık olma.. Vizyoner Olma: KOBİ'lerin kurumsal kapasitesini geliştirmeye yönelik her türlü faaliyetin önünü açacak yaklaşımlar içerisinde olmak. Koordinatör Olma: KOBİ'leri işbirliği içinde bir araya getirebilme ve bilgi, görüş, kaynak alışverişinde eşgüdümü sağlama. Özgüveni Yüksek ve Takım Ruhuna Sahip Olma: Ajans personelinin hem uzmanlık alanına yaraşır şekilde özgüveninin yüksek olması, hem de sonuca sinerji yaratarak ulaşabileceğini özümsemiş şekilde iyi bir takım üyesi olması. Hesap Verebilirlik: Kurumun her türlü faaliyet ve işlemlerinin kanuna ve kurallara uygun şekilde yerine getirilmesi, aksi sorgulandığı ya da talep edildiği takdirde açık bir şekilde gerekçelerinin sunulabilmesi. Etkin Zaman Yönetimi: Kişi, birim bazında ve ajansın bütününde uyumlu çalışma gözetilerek, görev ve faaliyetlerin sıralamasına uygun şekilde zamanın etkin yönetilmesi.